JNMS, Sansthan - Jagadguru Narendracharyaji Maharaj Pravachankar

ज . न . म . प्रवचनकार

जगद्गुरू नरेंद्रचार्य महाराज संस्थान मधील ज.न.म.प्रवचनकार यांना आपल्या गावात/शहरात प्रवचन करण्याकरीता श्री मोहन पोतडे गुरुजी यांना खालील क्रमांकावर संपर्क करावा :

श्री मोहन पोतडे गुरुजी +91 9167607872

ज.न.म.प्रवचनकार यादी खालील प्रमाणे :

अ.क्र. फोटो नाव बॅच पदवी वैधता ( सर्टिफिकेट expiry कालावधी)
1 Photo निर्मला संजय खंडागळे बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
2 Photo अनंत पांडुरंग सुर्वे बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
3 Photo ज्योती दिपक पगारे बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
4 Photo पार्वती बबन वाघमोडे बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
5 Photo संतोष गणपत कदम बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
6 Photo नामदेव महादेवराव किवळेकर बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
7 Photo विजय रणछोडदास वैष्णव बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
8 Photo उद्धव अधिकराव काळे बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
9 Photo उत्तम काशिनाथ तांडेल बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
10 Photo स्नेहा जगदिश पवार बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
11 Photo दत्तात्रय रामकृष्ण दुधाळकर बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
12 Photo ज्योती अंशुमन पाटील बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
13 Photo सुलभा विलास हरेर बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
14 Photo जागृती भारत दर्णे बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
15 Photo ओंकार अजय देशमुख बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
16 Photo संजय मधुकर माने बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
17 Photo देवेंद्र जगन्नाथ भोईर बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
18 Photo सुर्यकांत धोंडिबा माळी बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
19 Photo मंगल कुमार चव्हाण बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
20 Photo निता शरद पाटील बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
21 Photo अमोल दशरथ लावंगरे बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
22 Photo गणपत रघुनाथ मंचेकर बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
23 Photo नामदेव बाळू कारांडे बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
24 Photo संतोष काशिनाथ बारस्कर बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
25 Photo वसुंधरा अजय देशमुख बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
26 Photo अनिल दामोदर खारकर बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
27 Photo दिलीप शांताराम येलकर बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
28 Photo आकांक्षा विनोद पाटील बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
29 Photo संतोष शंकर मोरे बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
30 Photo सुप्रिया सुरेश शिर्के बॅच १ - २०१७ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०१९
31 Photo प्रिया वासुदेव परब बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
32 Photo शिवराम प्रेमजी मेहता बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
33 Photo अरुणा प्रकाश पांगारे बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
34 Photo सिद्धी निलेश बोन्द्रे बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
35 Photo सुनिता हेमंत जाधव बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
36 Photo लक्ष्मी बालाजी सूर्यवंशी बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
37 Photo सुनैना गजानन सुलाखे बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
38 Photo महेंद्र राजाराम कदम बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
39 Photo शोभा दत्तात्रय बेलदार बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
40 Photo जयश्री नितीन लोखंडे बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
41 Photo भारती दत्तू शिंदे बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
42 Photo अभिषेक महादेव राऊळ बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
43 Photo अमोल रामचंद्र सरोदे बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
44 Photo निता सतिश महामुनी बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
45 Photo रश्मी विनय परब बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
46 Photo बाबुराव ईश्वरराव आयनेले बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
47 Photo राजू कल्याण सनान्से बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
48 Photo योगिता विकास सोनावणे बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
49 Photo तन्वी तुषार मोर्ये बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
50 Photo मोहन विष्णुपंत कुलकर्णी बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
51 Photo संजीव मारुती गुट्टे बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
52 Photo अलका भाऊसाहेब खर्डे बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
53 Photo परशराम दत्तात्रय जाधव बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
54 Photo ललिता प्रदीप टेमकर बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
55 Photo हर्षदा लीलाधर पांगे बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
56 Photo तृप्ती शंकरराव कोवे बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
57 Photo लता दीपक चिंचोले बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
58 Photo श्रद्धा सुभाष गुरव बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
59 Photo शंकर मारुती नकाते बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
60 Photo संध्या ज्ञानेश्वर कुलकर्णी बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
61 Photo कृष्णा बाबा गायकवाड बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
62 Photo प्रसाद रामचंद्र हरवळकर बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
63 Photo राजेंद्र जयसिंग जाधव बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
64 Photo अण्णा पंडितराव बोरसे बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
65 Photo सुभाष महादेव गुरव बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
66 Photo सुनिता राजाराम जाधव बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
67 Photo शिवाजी बाबुराव शिरसाट बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
68 Photo चिंतामण देवचंद सपकाळ बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
69 Photo लक्ष्मण गोविंद मांडवे बॅच २ - २०१८ प्रवचनकार २१ ऑक्टोबर २०२०
 • 1) निर्मला संजय खंडागळे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 2) अनंत पांडुरंग सुर्वे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 3) ज्योती दिपक पगारे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 4) पार्वती बबन वाघमोडे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 5) संतोष गणपत कदम
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 6) नामदेव महादेवराव किवळेकर
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 7) विजय रणछोडदास वैष्णव
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 8) उद्धव अधिकराव काळे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 9) उत्तम काशिनाथ तांडेल
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 10) स्नेहा जगदिश पवार
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 11) दत्तात्रय रामकृष्ण दुधाळकर
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 12) ज्योती अंशुमन पाटील
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 13) सुलभा विलास हरेर
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 14) जागृती भारत दर्णे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 15) ओंकार अजय देशमुख
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 16) संजय मधुकर माने
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 17) देवेंद्र जगन्नाथ भोईर
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 18) सुर्यकांत धोंडिबा माळी
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 19) मंगल कुमार चव्हाण
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 20) निता शरद पाटील
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 21) अमोल दशरथ लावंगरे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 22) गणपत रघुनाथ मंचेकर
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 23) नामदेव बाळू कारांडे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 24) संतोष काशिनाथ बारस्कर
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 25) वसुंधरा अजय देशमुख
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 26) अनिल दामोदर खारकर
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 27) दिलीप शांताराम येलकर
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 28) आकांक्षा विनोद पाटील
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 29) संतोष शंकर मोरे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 30) सुप्रिया सुरेश शिर्के
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच १ - २०१७
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०१९
 • 31) प्रिया वासुदेव परब
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 32) शिवराम प्रेमजी मेहता
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 33) अरुणा प्रकाश पांगारे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 34) सिद्धी निलेश बोन्द्रे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 35) सुनिता हेमंत जाधव
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 36) लक्ष्मी बालाजी सूर्यवंशी
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 37) सुनैना गजानन सुलाखे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 38) महेंद्र राजाराम कदम
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 39) शोभा दत्तात्रय बेलदार
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 40) जयश्री नितीन लोखंडे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 41) भारती दत्तू शिंदे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 42) अभिषेक महादेव राऊळ
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 43) अमोल रामचंद्र सरोदे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 44) निता सतिश महामुनी
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 45) रश्मी विनय परब
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 46) बाबुराव ईश्वरराव आयनेले
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 47) राजू कल्याण सनान्से
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 48) योगिता विकास सोनावणे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 49) तन्वी तुषार मोर्ये
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 50) मोहन विष्णुपंत कुलकर्णी
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 51) संजीव मारुती गुट्टे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 52) अलका भाऊसाहेब खर्डे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 53) परशराम दत्तात्रय जाधव
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 54) ललिता प्रदीप टेमकर
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 55) हर्षदा लीलाधर पांगे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 56) तृप्ती शंकरराव कोवे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 57) लता दीपक चिंचोले
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 58) श्रद्धा सुभाष गुरव
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 59) शंकर मारुती नकाते
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 60) संध्या ज्ञानेश्वर कुलकर्णी
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 61) कृष्णा बाबा गायकवाड
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 62) प्रसाद रामचंद्र हरवळकर
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 63) राजेंद्र जयसिंग जाधव
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 64) अण्णा पंडितराव बोरसे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 65) सुभाष महादेव गुरव
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 66) सुनिता राजाराम जाधव
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 67) शिवाजी बाबुराव शिरसाट
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 68) चिंतामण देवचंद सपकाळ
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०
 • 69) लक्ष्मण गोविंद मांडवे
  Blank_Photo
  बॅच:
  बॅच २ - २०१८
  पदवी:
  प्रवचनकार
  वैधता समाप्ती :२१ ऑक्टोबर २०२०