-- यात्रीनिवास --

ज.न.म. संस्थानाच्या वेगवेगळ्या पीठांमध्ये येणार्या यात्रेकरुंना निवासाची सोय संस्थानाने करुन दिलेली आहे. अनेक धर्मशाळा असून त्यामध्ये निवासाची सोय विनामूल्य आहे. तर १५० खोल्यांचे यात्रीनिवास आहे. यामध्ये संडास, बाथरुमची सोय ऍटॅच आहे. येणार्या यात्रेकरुंच्या सोईंसाठी आणखीन काही खोल्यांचे काम संस्थानाने हाती घेतलेले आहे. या श्रीक्षेत्री येणार्या यात्रेकरुंना मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक संडास बाथरुमची सोय उपलब्ध करुन दिलेली आहे. ज.न.म. संस्थानाच्या सर्व पीठांमध्ये येणार्या व्यक्तींना मन:शांती मिळावी, अध्यात्मिक उपासना घडावी, धार्मिक व सांस्कृतिक ज्ञान मिळावे याकरता सर्व सोइसुविधा उपलब्ध केलेल्या आहेत आणि या सर्व सोईसुविधा विनामूल्य आहेत.

Yatriniwas1.jpg
Yatriniwas2.jpg
 
Yatriniwas3.jpg
Yatriniwas4.jpg