-- वेदपाठशाळा --

भारतीय संस्कृतीचे आणि वैदिक संस्कृतीचे जतन व्हावे या उद्देशाने ज.न.म.संस्थानाने ही वेदपाठशाळा सुरु केली आहे. कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक, नागपूर या विश्वविद्यालयामार्फत श्रीक्षेत्र नाणीजधाम येथे सन २०१० पासून आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य वेदपाठशाळा या नावाने ती कार्यरत आहे. समाजातील सर्व ज्ञातींना वैदिक शिक्षण मिळावे, याकरता ब्राह्मण व ब्राह्मणेत्तर जातीतील मुलांना १० वी नंतर दोन वर्षांचा डिप्लोमा कोर्स येथे दिला जातो. वेद आणि पौराहित्य या विषयाचे सांगोपांग ज्ञान या वेदपाठशाळेत दिले जाते. आत्तापर्यंत दोन बॅचेस या पाठशाळेतून शिकून बाहेर पडल्या आहेत. सदरचे विद्यार्थी अतिशय उत्तम रितीने समाजामध्ये पौराहित्य करत आहेत. या वेदपाठशाळेत ऍडमिशन घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जेवणखाण, निवास, कपडा-लत्ता, औषधपाणी, शालेय पाठ्यपुस्तके तसेच युनिव्हर्सिटीची फी या सर्व गोष्टी संस्थानातर्फे विनामूल्य दिल्या जातात.

Vedpathshala1.jpg
Vedpathshala2.jpg
 
Vedpathshala3.jpg
Vedpathshala4.jpg